Traseul utilitar – aplicativ admitere M.Ap.N

 1. Traseul utilitar – aplicativ are o lungime de 90 m şi cuprinde 10 elemente, în următoarea succesiune:
 • două sărituri în lungime, succesive, de pe loc (3.30m pentru liceu si 3.80 m pentru academie sau alte structuri);
 • aruncarea a 4 mingi diferite la ţintă (handbal, volei, baschet, oina);
 • flotări (12 flotari pentru liceu si 14 flotari pentru academie sau alte structuri);
 • deplasare în echilibru, pe bănci de gimnastică;
 • rostogolirea înainte din ghemuit în ghemuit pe sol;
 • escaladarea unui obstacol – ladă sau cal de gimnastică (1,30m);
 • sărituri în spaţii marcate pe sol;
 • târâre pe sub un obstacol;
 • ridicare şi transport de greutăţi printre jaloane( o minge medicinala 5 kg pentru liceu, 2 mingi medicinale de 5 kg fiecare pentru academie sau alte structuri);
 • alergare 25 m.
 1. În funcţie de locul de desfăşurare a probei, în sală sau afară, succesiunea elementelor poate fi modificată, cu respectarea principiului alternării solicitării grupelor musculare.
 2. Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul utilitar – aplicativ şi să abordeze obligatoriu toate elementele, în ordinea stabilită.
 3. Descrierea elementelor ce compun traseul utilitar – aplicativ şi a modului de evaluare a execuţiei:

a) Două sărituri în lungime, succesive, de pe loc De la linia de start, la semnalul evaluatorului, se execută două sărituri în lungime, succesive, de pe loc, cu desprindere de pe ambele picioare şi aterizare pe ambele picioare. Cronometrarea traseului începe când candidatul se desprinde de pe sol şi continuă fără întrerupere până când se parcurg toate elementele. Lungimea cumulată a celor două sărituri trebuie să fie de minimum 3,30 metri pentru liceu şi minimum 3,80 metri pentru academie sau alte structuri. Aprecierea lungimii cumulate a celor două sărituri se face funcţie de locul de aterizare. Penalizare: 2 secunde pentru fiecare 10 cm în minus faţă de lungimea cumulată prevăzută în barem.

b) Aruncarea a 4 mingi diferite la ţintă Pentru aruncare, se utilizează 4 mingi diferite – oină, handbal, baschet şi volei, iar ca ţintă, o poartă de handbal dispusă perpendicular pe direcţia de aruncare. De la linia de aruncare, marcată pe sol la o distanţă de 20 de metri de poartă, se aruncă cele patru mingii, prin procedeul azvârlire – cu o singură mână, de deasupra umărului; ordinea de aruncare este aleatorie. O aruncare este considerată reuşită dacă mingea intră în poartă sau atinge bara, cu condiţia să nu fi atins solul înainte de 7 metri de la linia de aruncare. Penalizare: 2 secunde pentru fiecare aruncare incorectă.

c) Flotări –  Se execută din poziţia sprijin culcat facial, antebraţele se îndoaie pe braţe sub un unghi de 90 grade şi se revine prin întinderea completă a braţelor, iar corpul este permanent întins. Se înregistrează numărul de exerciţii executate corect. Număr minim de flotări: – 6 flotări din maxim 12. Penalizare: câte 3 secunde pentru fiecare flotare neexecutată pentru colegiile militare si 8 flotari din maxim 14 pentru academie sau alte structuri.

e) Deplasarea în echilibru pe bănci de gimnastică.
Se alcătuieşte instalaţia din doi cai de gimnastică înalţi de aproximativ un metru, aşezaţi transversal pe direcţia de deplasare şi trei bănci de gimnastică. Două bănci, având partea lată deasupra, se aşează cu un capăt pe sol şi cu celălalt pe câte un cal, iar cea de-a treia se dispune orizontal, cu partea îngustă în sus, având fiecare capăt pe câte un cal de gimnastică. Se execută urcarea pe prima bancă aşezată înclinat, se deplasează în echilibru pe banca orizontală şi se coboară pe cea de-a treia, aşezată înclinat. Candidaţii au dreptul să repete execuţia de maximum două ori pentru a reuşi să parcurgă elementul în totalitate. În caz de nereuşită, aceştia nu mai continuă traseul, fiind declaraţi “RESPINS”.

f) Rostogolirea înainte din ghemuit în ghemuit pe sol Candidaţii din poziţia stând ghemuit, cu palmele pe sol (saltea) şi capul aşezat între braţe, execută două rostogoliri consecutive legate, spre înainte, din ghemuit în ghemuit. Candidaţii care nu abordează elementul nu mai continuă traseul, fiind declaraţi „RESPINS”.

g) Escaladarea unui obstacol Ca obstacol se foloseşte o ladă sau un cal de gimnastică, cu înălţimea de aproximativ 1,30 m. Candidaţii execută escaladarea unui obstacol aşezat transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la alegere. Au dreptul să repete execuţia de maximum două ori pentru a reuşi să depăşească obstacolul. În caz de nereuşită, candidaţii nu mai continuă traseul, fiind declaraţi “ RESPINS”.

h) Sărituri în spaţii marcate pe sol Marcajul pe sol este reprezentat de 9 pătrate cu latura de un metru grupate în cadrul unui pătrat mai mare şi numerotate aleatoriu de la 1 la 9. Candidaţii execută sărituri în aceste pătrate, în ordinea crescătoare a numerelor. Execuţia corectă impune sărituri de pe loc, de pe ambele picioare şi aterizare pe ambele picioare, în interiorul pătratelor, păstrând ordinea crescătoare a numerelor. Penalizare: 2 secunde pentru săritură incorectă.

i) Târâre pe sub un obstacol Candidaţii se deplasează târâş pe sub un cadru metalic lung de 3 metri, lat de 1,20 metri şi înalt de 0,60 metri.

j) Ridicarea şi transportul de greutăţi printre jaloane Se folosesc 5 jaloane dispuse la o distanţă de aproximativ 2 metri unul de celălalt, în zig-zag şi 2 mingi medicinale de 5 kilograme fiecare. Candidaţii ridică mingile din dreptul primului jalon, le transportă simultan, în alergare, printre jaloane şi le aruncă pe sol, după depăşirea ultimului jalon. Dacă scapă din mână mingile, nu suportă penalizări, fiind doar obligaţi să le ridice şi să le aducă la nivelul ultimului jalon. Penalizare: 2 secunde pentru fiecare jalon neocolit.

k) Alergare 25 m Se execută alergare pe distanţa de 25 de metri, capătul acestui segment coincizând cu linia de sosire, ce marchează finalul traseului.

 1. Evaluarea se face prin calcularea timpului total – timpul de parcurgere al traseului, la care se însumează penalităţile şi raportarea acestuia la baremul stabilit. Operaţiunea se realizează după ce toţi candidaţii seriei au parcurs proba, iar rezultatul final “ADMIS/RESPINS” le este comunicat de către unul dintre evaluatori.
 2. În condiţiile în care traseul este instalat afară, iar în perioada desfăşurării probei timpul este nefavorabil, la propunerea evaluatorilor şi cu aprobarea şefului centrului zonal de selecţie şi orientare, se acordă o bonificaţie de maximum 20 sec. Aceasta se consemnează, sub semnătura şefului centrului zonal, în documentul centralizator al probelor pentru testarea nivelului capacităţii motrice şi se aplică la barem. Art. 4 alin.

BAREMELE prevăzute pentru pracurgerea traseului utilitar-aplicativ:

Băieți 1 min.  45 sec.
Fete 1 min. 45 sec.

POZA TRASEU:

poza mapn

VIDEO TRASEU

PROBA: Alergare pe distanța de 1000/2000m

 1. Participă la această probă numai candidații care, în urma parcurgerii traseului utilitar-aplicativ, au fost declarați „ADMIS”.
 2. Proba constă ăn parcurgerea unei distanțe în aer liber. Lungimea traseului este următoarea:

a) pentru colegiul militar – 1000 m
b) pentru ofițeri, maiștri militari/subofițeri – filiera directă/indirectă și pentru soldați/gradați voluntari și soldați/gradați rezerviști voluntari – 2000 m.

 1. Inaintea desfășurării probei unul dintre evaluatori face instruirea candidaților cu privirea la regulile de desfășurare a acesteia.
 2. Se apreciază că un candidat abandonează proba în situația în care nu parcurge întreaga distanță.
 3. Proba se desfășoară numai în aer liber.
 4. Când condițiile meteorologice sau starea suprafeței de alergare afectează performanțele candidaților, la propunerea evaluatorilor și cu aprobarea șefului centrului zonal de selecție și orientare, se acordă o bonificație de maximum 20 secunde candidaților pentru colegiile militare liceale și respectiv 40 secunde celorlalte categorii de candidați.

BAREME pentru proba de alergare:

Băieți 2000 m = 9’45” 1000 m = 4’15”
Fete 2000 m = 9’45” 1000 m = 4’15”

Candidații care urmează să evolueze sunt dispuși într-un spațiu de așteptare.

Rezultatul la aceste probe nu poate fi înlocuit cu/determinat de rezultatele la testările susținute în afara centrului zonal de selecție și orientare. Instructajul privind normele și măsurile de prevenire a accidentelor în locurile de desfășurare a testării nivelului capacității motrice, se face înainte de timpul alocat încălzirii pentru proba „traseul utilitar aplicativ”.

Candidații sunt răspunzători de apariția eventualelor accidentări pe timpul desfășurării probelor, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuțiilor greșite. Candidații care se accidentează în timpul unei probe sau pe timpul alocat pregătirii organismului pentru efort și  nu o pot termina, pot fi replanificați, la propunerea evaluatorilor, la care se va anexa recomandarea medicului, în baza aprobării șefului centrului zonal de selecție și orientare. (…….)

Pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor, se desfășoară în spațiul destinat acestei activități, sub supravegherea evaluatorilor.

Incălzirea se execută timp de 15 minute înaintea fiecărei probe, pe durata căreia, candidații se pot acomoda și cu elementele traseului utilitar aplicativ.

Inaintea parcurgerii traseului utilitar aplicativ, unul dintre evaluatori va prezenta candidaților elementele modul de execuție a acestora, restricțiile, penalizările precum și procedura de testare.

Pauza dintre probe se acordă astfel încât, fiecare candidat să beneficieze de minimum 15 minute de refacere, în care nu se include deplasarea la locul de desfășurare a probei următoare.

Pe timpul desfășurării probelor este obligatorie prezența unui cadru medical de specialitate medic, asistent medical sau sanitar – în vederea acordării priului ajutor în caz de nevoie.

Rezultatele sunt comunicate verbal candidaților, după fiecare probă, de către evaluatori.

Contestarea rezultatului se face individual, prin cerere scrisă adresată șefului centrului zonal de selecție și orientare, după comunicarea rezultatului. Contestația se rezolvă până la începerea probei următoare, prin verificarea corectitudinii stabilirii timpului total și a deciziei finale. Rezultatul contestației este definitv.

Facebook

Antrenoare Personala - Daniela Militaru