Grupa de pregătire sportivă pentru admiterea la Academia de poliție 2018, Școli de Agenți de Poliție, încadrări din surse externe

Am început pregătirea noilor probe sportive pentru admiterea la Scoli de Agenți de Poliție, Academia de Poliție și pentru încadrări din surse externe, conform noilor modificări aduse de Ordonanța OMAI DIN 03.11.2017 care modifică O.MAI 140/2016.
Vechile probe de examinare (viteză, rezistență, aruncare minge medicinală descrise în josul paginii) nu mai sunt valabile și au fost înlocuite cu un TRASEU UTILITAR APLICATIV ce trebuie parcurs într-un timp limită de 2’25” conform Anexei nr.1 și schiței de mai jos:

Anexa nr.1
(Anexa nr.31 la Ordinul m.a.i. nr.140/2016)
Proba, normele și baremele
pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum şi ale candidaţilor recrutaţi în în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante
I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanței fizice
1. Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ.
2. Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).
3. Este declarat „promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2’25”. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat („promovat”, „nepromovat”) se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin.
4. Pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea bremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia „nepromovat”. Trecerea de la alergare la mers a candidaţilor nu se consideră abandon.
6. Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură.
7. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfăşurării probei, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuţiilor greşite.
8. Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a probei.
9. Înaintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaţilor elementele, modul de execuţie a acestora, restricţiile, penalizările, precum şi procedura de apreciere/măsurare.
10. Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie și se asigură gratuit.
11. Rezultatele obținute se aduc la cunoștința candidaților, la finalul probei, pe bază de semnătură.
Notă: În cazul în care condiţiile meteo împiedică organizarea şi desfăşurarea activităţilor de evaluare a performanței fizice (pe timpul ploilor torenţiale, pe timp de ceaţă, la temperaturi de peste +30°C sau sub 0°C, ori în alte condiţii de natură să favorizeze producerea de accidente), acestea se desfăşoară în sala de sport.
Desfășurarea probei se poate amâna, la propunerea comisiei, cu acordul președintelui comisiei, până la momentul când proba se poate desfășura în condiții normale. Candidații vor fi anunțați de modificările care pot să apară.
II. Organizarea şi desfăşurarea probei „traseu practic-aplicativ”
A. Precizări generale referitoare la proba traseu practic-aplicativ
1. Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi elementele care îl compun şi să abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai jos. Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin şi adunate la timpul realizat. În situaţia în care candidatul nu parcurge un obstacol va fi declarat „nepromovat”.
2. În situaţia constituirii mai multor subcomisii, suprafaţa şi condiţiile de amenajare şi desfăşurare a traseelor practic-aplicative vor fi identice.
3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezenţa a cel puţin 2 candidaţi martori.
B. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfăşurare şi a modului de evaluare a execuţiei:
1. Săritura în lungime de pe loc (obstacolul nr. 1):
De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, în spaţiul delimitat. În situaţia în care se calcă linia de start, se depăşeşte lateral spaţiul delimitat sau nu este îndeplinit baremul minim obligatoriu, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să execute săritura este declarat „nepromovat”.
Cronometrarea începe la prima mişcare a candidatului. Barem minim: 1,80 metri.
2. Alergare 18 metri.
3. Ocolire jalon.
4. Alergare 8 metri.
5. Trecerea prin pas sărit peste saltea (obstacolul nr. 2):
După executarea săriturii în lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continuă cu alergare, trecerea prin pas sărit peste saltea după trecerea peste obstacol în mod corect. În situaţia în care, pe timpul alergării, se ating marginile saltelei, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să execute săritura sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 m, lăţime = 1 m, grosime = 3-5 cm.
6. Alergare 10 metri.
7. Ocolire jalon.
8. Alergare 4 metri.
9. Două rostogoliri succesive înainte (obstacolul nr. 3):
Din alergare, candidatul va executa 2 (două) rostogoliri succesive înainte. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, se depăşeşte spaţiul saltelelor cu întreg corpul, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză executarea rostogolirilor sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 m, lăţime = 1 m.
10. Alergare 5 metri.
11. Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică cu transport de greutăţi (obstacolul nr. 4):
Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi de câte 5 kilograme fiecare, depozitate în faţa băncii de gimnastică la 0,50 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăţilor, coborârea şi depozitarea greutăţilor pe sol. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul atinge solul, scapă una din greutăţi sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză executarea deplasării sau transportul de greutăți pe tot parcursul este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: lungime = 4 m, lăţime = 0,25 m, înălţimea de la sol în partea superioară = 0,30 m.
12. Alergare 2 metri.
13. Ocolire jalon.
14. Alergare 20 de metri.
15. Ocolire jalon.
16. Deplasare între şicane (obstacolul nr. 5):
Candidatul se deplasează fără a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situaţia în care candidatul refuză să parcurgă distanța precizată este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 m, lăţimea culoarului = 1,20 m, jaloane tip con, din polietilenă. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului va fi delimitată vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.
17. Ocolire jalon.
18. Alergare 10 metri.
19. Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 6):
Din alergare, candidatul va executa bătaia pe ambele picioare, sprijin pe obstacol cu ambele mâini şi săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică. Abordarea obstacolului presupune cel puţin urcarea pe aparat, traversarea acestuia şi coborârea pe la capătul depărtat. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălţime capră de gimnastică = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice.
20. Alergare 2 metri.
21. Ocolire jalon.
22. Alergare 2 metri.
23. Trecerea pe sub un obstacol marcat (obstacolul nr. 7):
Din alergare, candidatul se deplasează pe sub un obstacol marcat, acoperit şi închis la ieşire. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lăţime = 1 m, înălţime = 0,80 m, lungime = 4 m.
24. Alergare 4 metri.
25. Escaladarea unei lăzi de gimnastică (obstacolul nr. 8):
Din alergare, candidatul execută escaladarea obstacolului aşezat transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la alegere. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungime = 1,60 m, lăţimea părţii superioare = 0,40 m, înălţime = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice şi saltele de gimnastică.
26. Alergare 4 metri.
27. Ocolire Jalon.
28 Alergare 10 metri.
29. Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9):
Din alergare, candidatul execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Transportul manechinului pe distanţa de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu linia de sosire. În situaţia în care candidatul trece linia de sosire fără manechin este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanţa de parcurs = 10 m, înălţimea manechinului = 1,60 m, lăţimea umerilor manechinului = 0,60 m, greutatea manechinului = 40 kg.
30. Ocolire jalon.
31. Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă (obstacolul nr. 10):
Candidaţii se vor opri în faţa pragului dispus transversal pe direcţia de aruncare şi vor arunca la ţinta aflată la 7 (șapte) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziţie. O aruncare este considerată reuşită dacă mingea a atins ţinta, cu condiţia să nu fi atins solul înainte de ţintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se doar în situaţia în care prima aruncare este nereuşită. În situaţia în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ţinta, atinge solul înainte de ţintă, este scăpată spre înainte/înapoi, cu depăşirea pragului care delimitează sectorul de aruncare, candidatul se va opri la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu şi mai are dreptul la o singură aruncare. Dacă şi la următoarea încercare va repeta una din situaţiile prevăzute anterior, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 m, lăţimea = 0,10 m. Ţinta este dispusă la o distanţă de 7 metri de prag (linia de aruncare). Caracteristici tehnice ale ţintei: lungime = 1 m, lăţimea = 1 m, dispusă la 1 m de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă).
Pentru aruncare se vor utiliza 2 (două) mingi de handbal, tip 3.
32. Alergare 20 metri.
33. Navetă 10 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane (obstacolul nr. 11):
Din alergare, candidatul ridică un jalon și aleargă cu acesta până la o linie aflată la 20 de metri distanţă, depune jalonul și preia un alt jalon de culoare diferită și revine în alergare 20 de metri. Se efectuează 5 cicluri dus-întors.
În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situația neschimbării culorii în mod succesiv după parcurgerea fiecărei distanțe de 20 de metri, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să parcurgă distanța precizată sau trece linia de sosire fără jalon, este declarat „nepromovat”.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 m, lăţimea culoarului = 1,00 m, 10 jaloane tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporții egale (ex.:5 de culoare roșie, 5 de culoare verde), distribuite câte 5 din aceeași culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului va fi delimitată vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.
Pentru ca traseul practic-aplicativ să poată fi parcurs de 2 candidați, obstacolul nr. 11 se amenajează de două ori, pe două culoare distincte.
34. Sosire.
TRASEU UTILITAR APLICATIV COMPLET

VECHILE PROBE IN VIGOARE PÂNĂ LA 03.11.2017
Webvamp

 

Probe Academia de politie „Alexandru Ioan Cuza”

Extras din regulamentul de desfășurare a examenului de admitere la Academia de poliție. Anexa 5 la Regulament.

probe academia de politie bucuresti

PROBE, BAREME şi REGULI de desfăşurare a verificării aptitudinilor fizice ale candidaţilor

 

 1. În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.
 2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.
 3. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare – viteză, aruncarea mingii medicinale şi alergare – rezistenţă.
 4. Probele se susţin în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).
 5. Este declarat “Promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs şi nu mai susţine celelalte probe.
 6. Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
 7. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.
 8. Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele:

 

Nr. crt. PROBELE DE VERIFICARE BAREME MINIME
BĂRBAŢI FEMEI
Alergare de viteză – 50 m plat 7” 2 8” 1
Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei) 7 m 7 m
Alergare de rezistenţă – 1000 m 3’ 45” 4’ 10”

 

 1. Precizari tehnice şi metodice privind efectuarea probelor:
 2.        Proba de alergare viteză
 • se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi;
 • cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat;
 • startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este declarat “nepromovat”;
 • candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafaţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte.
 1.        Proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg bărbaţi şi 2 kg – femei)
 • se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte într-un sector cu lăţime de 3 metri şi lungimea de cel puţin 10 metri, câte un candidat;
 • poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat(lateral sau înainte);
 • în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau „stând – depărtat”, candidatul poate să se ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând depărtat anterio – posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul; în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după aterizarea mingii;
 • candidatul are dreptul la două încercări;
 • măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, înspre locul de aruncare;
 • scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru prima încercare)
 • dacă situaţia prevăzută la lit. f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat “Nepromovat”, iar în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări.
 1.        Proba de alergare – rezistenţă
 • se execută cu startul din picioare , în serii de 15 – 25 candidaţi/cronometru;
 • trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.”

 

Extras privind „Verificarea aptitudinilor fizice” din Regulamentul concursului de admitere 2015:

„Art. 49 (1) Verificarea aptitudinilor fizice se realizează numai pentru candidații care au
promovat examenul medical.
(2) În raport de numărul candidaților, Comisia pentru Verificarea Aptitudinilor Fizice se
poate organiza pe echipe formate din minim 3 membri.
(3) Verificarea aptitudinilor fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin.
(1), lit. g) din OMAI nr.154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în MAI, precum şi în
conformitate cu baremurile și precizările stabilite, anual, de Direcția Generală Management Resurse
Umane a M.A.I. ( vezi Anexa nr. 5 )
(4) Aprecierea candidaţilor se face cu calificativul ,,promovat” sau ,,nepromovat”.
Art. 50 Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta
la Academie cu echipamentul sportiv necesar; nu se admite purtarea pantofilor de sport cu
crampoane sau cuie.
Art. 51 În cazul în care, înainte de proba de verificare a aptitudinilor fizice, la cererea
candidatului, subcomisia medicală constată că acesta, din motive medicale, nu o poate susţine,
acesta va fi reprogramat cu o altă grupă/ serie în intervalul alocat etapei I, fapt ce va fi consemnat
prin proces-verbal (Anexa nr. 7 ).
Art. 52 Pe tot parcursul desfăşurării probelor, pe baza sportivă va fi prezent un membru al
Comisiei Centrale de Admitere/Comisiei de Admitere pe Facultate şi cel puţin un cadru medical,
care va avea la dispoziţie o autosanitară cu mijloacele necesare acordării primului ajutor.
Art. 53 (1) La probele fizice se întocmesc borderouri, în care se consemnează
rezultatele/performanţele candidatului. În cazul nepromovării unei probe, candidatul semnează de
luare la cunoştinţă. Dacă refuză să semneze, acest aspect se menţionează în borderou de către
preşedintele comisiei.
(2) Candidatului care nu promovează una dintre probele fizice i se consemnează rezultatul şi
pe legitimaţia de concurs, pe care se aplică ştampila cu menţiunea „Eliminat din concurs”, data şi
semnătura preşedintelui Subcomisiei de sport/Comisiei de Verificare a Aptitudinilor Fizice, iar
acesta nu mai poate participa la probele următoare.
(3) Borderourile pentru probele fizice completate cu rezultatele candidaţilor şi semnăturile
acestora sunt semnate de către membrii comisiilor/subcomisiilor şi depuse la secretarul Comisiei de
Admitere pe Facultate de către preşedintele comisiei, pe bază de proces-verbal. Aceste documente
au regimul actelor de evidență primară şi se păstrează în dosarul admiterii.
(4) La proba de Verificare a aptitudinilor fizice nu se admit contestații.”

Facebook

Antrenoare Personala - Daniela Militaru